Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
20.40.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво дерев'яної тари

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 20.40.0,
окрім ремонту та відновлення дерев'яної тари.