Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
21.11.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво паперової маси

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 21.11.0.
Включає також виробництво бавовняно-лінтової пульпи.