Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
21.12.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво паперу та картону

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 21.12.0.
Включає також:
  • виробництво багатошарового паперу, комбінованого з текстильними матеріалами;
  • виробництво багатошарового паперу, комбінованого з пластмасами;
  • виробництво багатошарового паперу, комбінованого з металевою фольгою.