Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
21.24.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво шпалер

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 21.24.0.