Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
22.21.0

Код за КВЕД 2010

Друкування газет

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 22.21.0,
зокрема, друкування журналів та інших періодичних видань, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень.