Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
22.24.0

Код за КВЕД 2010

Виготовлення друкованих форм

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 22.24.0.
22.25.0

Код за КВЕД 2010

Надання інших послуг у поліграфічній діяльності

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 22.25.0.