Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
22.23.0

Код за КВЕД 2010

Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 22.23.0.