Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
22.31.0

Код за КВЕД 2010

Тиражування звукозаписів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 22.31.0.
22.32.0

Код за КВЕД 2010

Тиражування відеозаписів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 22.32.0.
22.33.0

Код за КВЕД 2010

Тиражування програмного забезпечення

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 22.33.0.