Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
23.10.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво коксу

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 23.10.0.

Включає також:
  • виробництво коксу та напівкоксу (низькотемпературного коксу);
  • агломерацію коксу.
24.14.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції

Включає виробництво пеку та пекового коксу.