Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
10.10.3

Код за КВЕД 2010

Агломерація кам'яного вугілля

Включає виробництво кам'яновугільних паливних брикетів, окатишів.
10.20.2

Код за КВЕД 2010

Агломерація лігніту

Включає виробництво паливних брикетів з бурого вугілля.
10.30.0

Код за КВЕД 2010

Добування та агломерація торфу

Включає виробництво торф'яних брикетів.
23.20.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво продуктів нафтоперероблення

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 23.20.0.
Включає також виробництво бензину сумішевого (екобензину), наприклад, газохолу (бензоспирту, отриманого змішуванням спирту та бензину).