Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
24.11.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво промислових газів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.11.0.