Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
24.16.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво пластмас у первинних формах

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.16.0.