Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
24.20.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво агрохімічної продукції

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.20.0.