Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
24.51.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування

Включає виробництво косметичного мила.
24.52.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво парфумерних та косметичних засобів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.52.0.
Включає також виробництво солі для ванн.