Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
24.61.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво вибухових речовин

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.61.0.

Включає також виробництво бенгальських вогнів.
36.63.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво іншої продукції, н. в. і. г.

Включає виробництво сірників.