Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
24.63.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво ефірних олій

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.63.0.