Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
24.70.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво штучних та синтетичних волокон

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.70.0.