Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
23.30.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво ядерних матеріалів

Включає виробництво радіоактивних речовин для діагностичних (медичних) цілей.
24.42.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.42.0,
окрім виробництва цементів для відновлення кісткових тканин, стоматологічних наповнювачів та цементів.