Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
25.11.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво ґумових шин, покришок та камер

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 25.11.0.
25.12.0

Код за КВЕД 2010

Відновлення протектора ґумових шин та покришок

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 25.12.0.