Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
25.22.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво тари з пластмас

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 25.22.0.