Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.12.0

Код за КВЕД 2010

Формування та оброблення листового скла

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 26.12.0.