Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.14.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво скловолокна

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 26.14.0.