Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.40.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 26.40.0,
окрім ремонту, технічного обслуговування і монтажу керамічних труб, жолобів і фітингів, систем керамічних труб (трубопроводів) на промислових підприємствах.