Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.21.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 26.21.0.