Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.23.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 26.23.0,
окрім монтажу керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури.