Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.24.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво інших технічних керамічних виробів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 26.24.0.
31.62.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво іншого електричного устатковання, н. в. і. г.

Включає виробництво керамічних та феритових постійних електромагнітів.