Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.51.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво цементу

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 26.51.0.