Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
14.12.0

Код за КВЕД 2010

Добування вапняку, гіпсу та крейди

Включає виробництво кальцинованого та агломерованого доломіту.
26.52.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво вапна

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 26.52.0.
26.53.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво гіпсових сумішей

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 26.53.0.