Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.61.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво виробів з бетону для будівництва

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 26.61.0,
окрім виробництва трубок з цементу, бетону або штучного каменю не призначених для використання в будівельних цілях.