Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.63.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво готових для використання бетонних сумішей

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 26.63.0.