Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.70.0

Код за КВЕД 2010

Оброблення декоративного та будівельного каменю

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 26.70.0.
Включає також виробництво надгробних пам'ятників з каменю.