Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.81.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво абразивних виробів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 26.81.0,
окрім ремонту, технічного обслуговування і монтажу жорен, гострильного та шліфувального каменю та інших абразивних виробів.