Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
27.22.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 27.22.0.