Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
27.31.0

Код за КВЕД 2010

Холодне волочіння

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 27.31.0.