Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
27.32.0

Код за КВЕД 2010

Холодний прокат штаби

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 27.32.0.