Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
27.34.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво дроту

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 27.34.0.