Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
23.30.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво ядерних матеріалів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 23.30.0,
зокрема плавлення та очищення урану від домішок.
Не включає:
  • збагачення уранових і торієвих руд;
  • виробництво радіоактивних речовин для діагностичних (медичних) цілей;
  • оброблення радіоактивних ядерних відходів, пов'язане з їх подальшим перевезенням;
  • розміщення та зберігання радіоактивних ядерних відходів;
  • герметизацію (пакування), підготовку та інше оброблення ядерних відходів з метою їх зберігання.