Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.12.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво будівельних металевих виробів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 28.12.0,
окрім робіт з монтажу (установлення) металевих вікон, дверей, воріт власного виробництва.
Включає також виробництво металевих порогів для дверей.