Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.40.0

Код за КВЕД 2010

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 28.40.0.