Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.51.0

Код за КВЕД 2010

Оброблення та нанесення покриттів на метали

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 28.51.0.