Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.52.0

Код за КВЕД 2010

Загальні механічні операції

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 28.52.0.
Не включає загальне механічне оброблення та ремонт:
  • металевих конструкцій, металевих цистерн, резервуарів і контейнерів, радіаторів та парогенераторів (крім котлів центрального опалення), вогнепальної зброї (у т.ч. спортивної), інших подібних металевих виробів;
  • машин і устатковання.