Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.61.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво ножових виробів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 28.61.0,
зокрема, виробництво сокир та різаків побутового призначення.
Не включає ремонт ножових виробів.
28.75.0

Код за КВЕД 2010

Виготовлення інших готових металевих виробів

Включає виробництво шабель, мечів, штиків тощо.