Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.72.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво паковань з легких металів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 28.72.0.