Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.73.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво виробів з дроту

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 28.73.0,
зокрема, виробництво неізольованих металевих кабелів.
28.74.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин

Включає виробництво ланцюгів і пружин.