Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
24.65.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво електронних носіїв даних

Включає виробництво незаписаних карт флеш-пам'яті та електронних флеш-карт (крім флеш-пристроїв для запису даних).
30.01.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво офісного устатковання

Включає виробництво:
  • пристроїв введення та виведення даних, які містять або не містять запам'ятовувальні пристрої в одному корпусі (принтерів, копіювальних машин);
  • машин, які виконують дві та більше з функцій друку, копіювання і можуть під'єднуватися до машин оброблення даних чи до мережі.
30.02.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 30.02.1.
Включає також виробництво пристроїв для зчитування смарт-карток (карток із вбудованим мікропроцесором).
32.20.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво передавальної апаратури

Включає виробництво:
  • факсимільних апаратів;
  • устатковання, яке виконує дві та більше функцій (друк, копіювання або передавання факсиміле) і можуть під'єднуватися до машин оброблення даних чи до мережі.
32.30.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення

Включає виробництво комп'ютерних проекторів (відеовипромінювачів).