Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
31.62.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво іншого електричного устатковання, н. в. і. г.

Включає виробництво протизламних та протипожежних систем сигналізації.
32.20.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво передавальної апаратури

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 32.20.1,
зокрема:
  • виробництво комутаційного устатковання для АТС, радіотелефонів (окрім стільникових), устатковання електрозв'язку в офісі, телефонів та устатковання для передавання даних (мікшерів, матричних комутаторів та міжмережних інтерфейсів);
  • радіотелефонного устатковання, радіо- і телевізійного передавального устатковання.
Не включає виробництво:
  • факсимільних апаратів;
  • устатковання, яке виконує дві та більше функцій (друк, копіювання або передавання факсиміле) і можуть під'єднуватися до машин оброблення даних чи до мережі.
32.30.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення

Включає виробництво:
  • автовідповідачів;
  • студійного устатковання для радіомовлення, такого як устатковання для відтворення, передавальні та приймаючі антени;
  • пейджингового устатковання;
  • радіо- та інфрачервоних пристроїв дистанційного керування.