Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
33.10.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань

Включає виробництво електромедичного та електротерапевтичного устатковання, лазерного устатковання медичного призначення, кардіостимуляторів та слухових апаратів.