Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
24.65.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво електронних носіїв даних

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.65.0,
окрім виробництва незаписаних карт флеш-пам'яті та електронних флеш-карт (крім флеш-пристроїв для запису даних).