Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
31.10.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 31.10.1,
окрім виробництва електронних трансформаторів (з твердим діелектриком), котушок індуктивності, дроселів та інших індукторів.