Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
31.20.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 31.20.1,
зокрема, виробництво плавких запобіжників, автоматичних вимикачів та іншої апаратури для захисту електричних ланцюгів, реле та інших перемикачів, патронів ламп, штепселів та розеток.
Не включає виробництво:
  • електронних з'єднувачів та перемикачів для електронних приладів;
  • штепселів, розеток, електричної апаратури для переключення електричних ланцюгів або для з'єднання електричних ланцюгів;
  • обмежувачів напруги.